ครูวิทย์ตราด

ครูวิทย์เมืองตราด

ครูสำราญ  สุรรัตนากร  ครูเคมี ม. ปลายโรงเรียนตราษตระการคุณ
ครูเสาวลักษ์  วรัญกามิตร ครูวิทย์ประถม โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ
ครูกฤษฎาพร  อาษาราช  ครูเคมี  ม.ปลาย  โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
ครูนันทวรรณ  สายสังข์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง
ครูทินกร  กองสมบัติ  ครูวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด
ครูพัชรียา นะทีวาส ครูเคมี โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ครูจรรยา วรรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
ครูจุมพล  คำรอต ครูชีววิทยา  โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
ครูเจนจิรา  สมประโคน  ครูชีววิทยา  โรงเรียนตราษตระการคุณ
ครูระพี ทองอินทร์ ครูฟิสิกส์ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
ครูเพลินพิศ  ภู่ระหงษ์  ครูวิทย์โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
ครูนันทวรรณ สายสังข์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s